ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที ตอนที่ 2 – การออกแบบ(2)

หลังจากที่หายไปนาน (ยุ่งๆ + ขี้เกียจ) เรามาต่อตอน 2 กันดีกว่า สำหรับซีรีส์  “ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที” ของเรา

ต้องท้าวความถึงตอนที่แล้ว คือในตอนที่แล้ว เราพูดเกี่ยวกับการเริ่มเขียนโปรแกรม โดยเริ่มต้นจากการออกแบบสิ่งต่างๆให้เสร็จก่อน โดยเรากำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม โดยอิงจากโจทย์เดิมดังนี้

Continue Reading…

ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที ตอนที่ 1 – การออกแบบ(1)

ความรู้มากมาย แต่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ถูกซักที ตอนที่ 1 – การออกแบบ(1)

หลังจากที่ได้พูดถึงการเขียนโปรแกรมในเชิงลักษณะของ Code มาเป็นเวลานานแล้ว ก็เชื่อว่าผู้ที่ติดตามอ่านในแต่ละบทความนั้น ก็คงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย ยิ่งถ้าประกอบกับความรู้ที่มีอยู่แล้วในชั้นเรียน ก็คิดว่า แต่ละคน น่าจะมีประสบการณ์ในการเขียนโปรกรมพอสมควร
แต่ความรู้ในเชิงของการเขียน Code นั้น แม้ว่าจะมีความรู้ในลักษณะนี้มาก แต่หากตัวของ Programmer เองยังขาดคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งนั้น ก็จะทำให้การเขียนโปรแกรมทั้งหมดเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า ซึ่งนอกจากจะเชื่องช้าแล้ว ยังอาจจะมีผลเสียถึงทำให้ตัวของโค้ดนั้นซับซ้อนมากจนไม่สามารถแก้ไขโค้ดในภายหลังได้อีกด้วย

Continue Reading…