MySql with C#, VB .NET

Programming Style ใน entry นี้ จะเป็นตอนพิเศษหน่อย คือจะเป็นการสอนการทำการโปรแกรมมิ่งผ่าน Database เบื้องต้น บน .NET Framework ซึ่ง เราจะทำงานบนองค์ประกอบที่ชื่อว่า OLEDB บน ADO.NET โดยจั้งใจเขียนเพื่อเพื่อนในสาขา ที่ไม่เคยได้เรียน VB หรือ C# มาก่อน
ทีนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่องค์กร มักจะใช้ฐานข้อมูลที่ฟรี ฉะนั้น ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่างฐานข้อมูล MySQL เข้ามาใช้ในการอธิบาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย
สำหรับคนที่ต้องการหา MySQL มาลงในเครื่อง ถ้าอยากจะลงง่ายๆ แนะนำให้หา XAMPP มาลง เพราะเผื่ออนาคตต้องศึกษาพวก PHP หรืออะไรที่เกี่ยวกับเว็บ จะได้ใช้ XAMPP เป็นเซิฟเวอร์ในเครื่องได้เลย

Continue Reading…