Variable

ตัวแปร เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรม เพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้มีแต่ค่าคงที่ เพราะโปรแกรมนั้นจะไม่มีความยืดหยุ่น ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งในบทนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงตัวแปร และวิธีการใช้กันดู Continue Reading…

เริ่มต้นกับ ภาษา c

ภาษา c นั้น ถือได้ว่าเป็นภาษาระดับสูงในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีความเข้าใจง่าย และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาต่างๆต่อไป

หากพูดถึงการเขียนโปรแกรมแล้ว ถ้าคนไม่เคยมองเลยคงจะคิดว่าเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ถ้าหากเรามองมันให้เหมือนกับสิ่งต่างๆ รอบตัว จะทำให้สามารถเขียนได้ง่ายขึ้น

 

ตัวอย่าง โปรแกรมการซักผ้า
Continue Reading…