การแสดงผล printf

หลังจากที่สร้างไฟล์ .c ใหม่ขึ้นมาแล้ว ให้เราพิมโค้ดลงไปตามนี้

 

#include [stdio.h]

#include [conio.h] // เปลี่ยน [ ] เป็น < >

int main()

{

prinf(“Hello World”);

getch();

}

จากนั้นให้ลองคอมไพล์ และรันดู (กด F9) ว่ามีการแสดงผลอย่างไร

.

.

.

หลังจากที่เห็นการแสดงผลแล้ว เราจะมาวิเคราะห์ทีละบรรทัดถึงโค้ดของโปรแกรม

 

#include [stdio.h]

stdio ย่อมาจาก Standard Input/Output ใส่ไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ฟังชั่น printf() ได้

#include [conio.h]

ใส่ไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ฟังชั่น getch() ได้

int main() { … }

เพื่อบอกว่าเป็นส่วนของโปรแกรมหลัก

printf(“Hello World”);

ประเด็นหลักของบทนี้ ฟังชั่น printf() นี้มีไว้เพื่อการแสดงผลต่างๆออกทางหน้าจอ โดยในเครื่องหมาย () ของฟังชั่น printf() นั้น เราสามารถใส่ข้อความอะไรไปก็ได้ภายใต้เครื่องหมาย Double Quote (ฟันหนู) และข้อความนั้นๆ จะถูกพิมออกมาบนหน้าจอเช่น

printf(“My Name Is Tan”);

โปรแกรมก็จะพิมออกมาว่า My Name Is Tan โดยไม่มีฟันหนูครอบ ซึ่งต่อไปฟังชั่น printf() นี้ เราจะนำมาใช้ในทุกๆโปรแกรมต่อไปของเรา

getch();

เพื่อหยุดโปรแกรม

 

จากการที่เราลองดูโค้ดของโปรแกรมแบบง่ายๆไปแล้ว ต่อไปเราจะมีตัวอักษรพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในฟังชั่น printf() หรือที่เรียกว่า Escape Sequence เพื่อแทนการพิมต่างๆ เช่นการขึ้นบรรทัดใหม่ การแท็บ ฯลฯ

 

Escape Sequences

Escape Sequence Represents
a Bell (alert)
b Backspace
f Formfeed
n New line
r Carriage return
t Horizontal tab
v Vertical tab
Single quotation mark
" Double quotation mark
\ Backslash

ซึ่งในฟังชั่น printf() นั้น เราสามารถใส่ ตัวอักษรพิเศษเหล่านี้แทนสิ่งที่ต้องการได้เลย เช่น

 
prinf(“Line1nLine2”);
 
ซึ่งจะได้ผลตามนี้
 
Line1
Line2
 
โดยเหล่าตัวอักษรพิเศษเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตลอดเช่นกัน ฉะนั้นควรจำให้ได้ทั้งหมด เพื่อความรวดเร็วในการเขียนโปรแกรม
 
 
ในบทต่อไป เราจะพูดถึงตัวแปรต่างๆ และการแสดงผลตัวแปรต่างๆผ่านฟังชั้น printf()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *